Šest údolí

Na cestách turistickým rájem v Hohnstein

Představte si, že cestujete do oblasti s jedinečnou skalnatou krajinou. Příroda je zde jedinečná a romantická, někdy drsná a divoká, ale vždy úchvatně krásná. Zajímá vás to? Pak navštivte Hohnsteiner Sechs-Tälerland v Labských pískovcích!

Pro tuto oblast jsou charakteristické skalní útvary takzvaného horního Saského Švýcarska v jádrové zóně národního parku a Lužický přesmyk se žulovým masivem Lužických hor. Neustálá změna ze skal do údolí, z pískovce a žuly vytváří okouzlující turistickou krajinu kolem Hohnstein.

Stejně jako v celém regionu jsou krajina a kultura zvláštním spojením. Osídlení od středověku a turistický rozvoj od 19. století znovu a znovu měnily Labské pískovce, ale jejich originalita byla zachována. Turistické cíle jako je Bastei s impozantním kamenným mostem nebo hrad Hohnstein, který se tyčí vysoko nad údolím Polenz, jsou působivým důkazem kreativity interakce mezi člověkem a přírodou.

Okolí Hohnstein formuje šest údolí. Každý z nich je svým typem a velikostí velmi odlišný a charakteristický. Údolí je pro turisty Eldorádem. Všechna údolí nabízejí zajímavosti, které stojí za to je prozkoumat. Údolí Amsel vede k světově proslulé Bastei, ty nejstrmější skalní stěny se zvedají v údolí Polenz a nejlepší výhledy jsou z Tiefen Grund – údolí. Velmi očarující je údolí Kohlichtgraben. Další údolí Schwarzbachtal působivě ukazuje kontrast mezi pískovcem a žulou. Nejkrásnějším ze všech údolí je asi Sebnitztal.

Šest údolí kolem Hohnstein

Údolí Amselgrund začíná pod výšinami Rathewalde a vede přes Rathewalder mlýn kolem vodopádu Amselfall, jezera Amselsee až do Rathen na úpatí Bastei. Údolí je typické pro Labské pískovcové skály. Tato turistická stezka vede přes chladné údolí podél Grünbach mezi vysokými pískovcovými útesy v nedotčené přírodě.

 • venkovní koupaliště v Rathewald

 • restaurace zum Lindengarten

 • Rathewalder mlýn
 • vodopád Amselfall

 • jezero Amselsee

 • skalní divadlo Rathen

Pestré údolí Polenz vede téměř 20 kilometrů okolím Hohnstein. Na začátku tůry z Polenz vypadá údolí zpočátku klidně. Poblíž restaurace Bockmühle -mlýn, se nacházejí světově proslulé louky s jarním kvítím a odtud můžete vidět známý Lužický přesmyk žulového masivu. Dále údolím směr restaurace Russigmühle – mlýn se skály opět mění. Z Hockstein lemujířeku až na konec údolí sto metrů vysoké pískovcové útesy. Potom se oba potoky Polenz společně se Sebnitz slévají do tzv. Lachsbach – lososový potok, který teče směrem do Labe.

 • mlýn Bockmühle

 • louka s jarním kvítím
 • mlýn Russigmühle
 • vyhlídka Hockstein
 • restaurace Polenztal

Udolí Sebnitztal se táhne od Amtshaimersdorf až k soutoku Sebnitz s Polenz do Lachsbach poblíž Porschdorf. Řeka se idylicky klikatí tímto okouzlujícím údolím. Vede zde pouze železnice národního parku se sedmi tunely a nesčetnými mosty, a také turistická stezka. Až v jižní části mlýnu Kohlmühle se starou továrnou na linoleum je nahrazena hranatá žula nápadnými pískovcovými útesy.

 • bývalý mlýn Sputhmühle
 • Železnice národního parku U28
 • Paul-Lampe-Weg
 • mlýn Kohlmuhle
 • Lachsbach

Přes hluboké údolí proudí potok Grundbach z Hohnstein kolem kempu Entenfarm a dále pak směr mlýn Grundmühle do Porschdorf. Paralelně vede úzká spojovací stezka, lidově nazvaná jako Sense- kosa, která vede směrem do lázeňského města Bad Schandau. Čím hlouběji se dostanete do údolí, tím výše stoupáte pískovcovými útesy. Pokud chcete jen projít údolím, můžete jít od vyhlídky Brand po schodech nahoru a pak dolu přes vesnici až do Waitzdorf. Z vyhlídky Waitzdorf je fascinující panorama, krajiny Labských pískovců.

 • Kemp Entenfarm – kachní farma
 • mlýn Grundmühle
 • schody od vyhlídky Brand a vesnice Waitzdorf
 • lidově nazvaná stezka Sense – kosa

Údolí Kohlichtgraben vám bude připomínat pohádkový les. Toto malebné údolí se nachází mezi vesnicí Goßdorf a mlýnem Kohlmühle. Tiché a téměř opuštěné
pískovcové útvary vyčnívají po turistické stezce podél malého potoka. Příroda je zde tajemná a romantická. Není divu že tudy vede část malířské stezky Saského Švýcarska.Je to místo snů.

 • Waitzdorfer Schänke

 • vyhlídka Waitzdorf (Ochelwände)

 • Mühlweg
 • stezka údolím Kohlichtgraben

Překrásné údolí Schwarzbachtal není jen vzácností geologicky zajímavých žulových stěn. Podle starých pověstí existují příběhy o loupežném zámku v Goßdorf. Vyčníval na jednom skalnatém vrcholu 50 metrů přes luční údolí Schwarzbach. Také se zde říká, že zde byla středověká vesnice. Na pozůstatcích zdi starého komplexu byla později nově postavena zřícenina hradu. Ten kdo pozorně prochází údolím, si také jistě všimne pozůstatků úzkokolejky, která byla postavena v roce 1896. Také staré nástupiště několik tunelů a mostů je zde stále zachováno.

 • bývalé nádraží Schwarzbachbahn
 • Briefträgersteig

 • Loupežní hrad Goßdorf
 • tunel bývalého nádraží Schwarzbachbahn