Motocykl

Ráj se spoustou prudkých zatáček, podél labských pískovců

Kopce, zatáčky a smyky, úzké ul ičky se stoupáním a kl esáním – toto potěšení vám sl ibuje jízda l abskými pískovci. Tady je rozmanitost zaručená. Zatáčky se dají vychutnávat na přil navém asfal tu a zároveň objevovat fantastická panoramata. Stačí sl yšet zvuk motoru, vítr v zádech a mů že se vyrazit po jedné z nejkrásnějších krajin v Evropě. Co víc by si mohl o srdce motorkáře přát?

Bike-Tour im Elbsandstein

Motorkářské radovánky v Hohnstein a okolí

í Hohnstein je ideál ním výchozím bodem pro výl ety na motocykl ech přes Labské pískovce. Cel odenní výl ety do Lausitzer Bergl and, Krušných hora až do Krkonoš se mohou podniknout úpl ně bez probl ému. Dál e pak turistické atrakce jako jsou Drážďany, Míšeň nebo hrad Moritzburg.

V Hohnstein jsou motorkáři vítáni a je i obl íbeným místem pro setkávání veteránů. Mnoho majitel ů restaurací a hotel ů se přizpů sobil i potřebám motorkářů. Garáže, parkoviště jsou zde k dispozici a rů zné nabídky pro hosty s jejich stroji. Mil ovníci historie si mohou prohl ídnout v hostinci „Hocksteinschänke“ vzpomínky na historické automobil ové a motocykl ové závody.

Závodní historie zblízka

Každý, kdo navštíví Hohnstein na motocykl u, mů že zažít ty nejl epší závodní zkušenosti. Jedna z prvních závodních tratí v Německu vedl a přes bezprostřední bl ízkosti města. Byl a postavena v l etech 1919 až 1922 Wartbergstraße od Polenztal po Hocksteinschänke. V roce 1933 se uskutečnil o cel kem pět závodů s tisíci diváky. Trasa byl a prodl oužená o dal ších 10 kil ometrů mezi rokem 1933 až 1936. Okruh „Deutschlandring“ s celkem 35 zatáčkami a 532 metry s výškovými rozdíly.

Doporučení jízdy

Nejatraktivnější místa labských pískovců

Nejatraktivnější místa labských pískovců

Projížďka začíná od Hohnstein přes výšiny nejprve Goßdorf s jeho dechberoucím výhl edem. Přes úzké horské silnice a 18% klesáním po Kohlmühle pokračuje do Rathmannsdorf a Rathmannsdorfer Höhe, kde se vyplatí odbočit na zdejší rozhlednu. Trasa dále pak pokračujte po panoramatické silnici z Altendorf přes Mittelndorf do Lichtenhain. Každý, kdo zastaví, si může vychutnat fantastický výhled na Schrammsteine a zadní saské švýcarsko. Dalším cílem je Sebnitz, město umělých květin. Odtud vede cesta do české rupubliky, k hraničnímu přechodu Dolní Poustevna, přes úzké uličky města, do kopce nahoru přes Forellenschänke, Bergstrasse a nakonec náměstí. Trasa nyní vede do Saupsdorf, Hinterhermsdorf a do Kirnitzschtal přes vodopád Lichtenhain do lázeňského města Bad Schandau. Toto město je ideální místo pro delší zastavení třeba na oběd. Cesta pokračuje dál přes Elbrücke do Krippen, Kleinhennersdorf, Gohrisch až po nedobitou pevnost Königstein. Přes Rathen vede cesta do Pirny přes Sachsenbrücke a odtud směrem k Bastei, která je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí saského Švýcarska. Zpáteční cesta vede přes starou závodní dráhu směrem do Hohnstein.

Náš tip: Zarezervujte si prohlídku turistických informací s průvodcem!

  • Hohnstein – Goßdorf – Rathmannsdorf – Altendorf – Lichtenhain – Sebnitz – Dolni Poustevna – Saupsdorf – Bad Schandau – Kleinhennersdorf – Gohrisch – Königstein – Rathen – Pirna – Bastei – Hohnstein

  • 130 km