Horolezectví

Labské pí skovcové lezení – kouzlo skal

Lezení v Labském pí skovci je jedinečný zážitek. Kdo by nechtěl šplhat po bizarní ch skalní ch věží, uprostřed ohromují cí pří rodní kulisou. Vertikální svět dodává pocit svobody a ukazuje vaše vlastní limity. Nezapomenutelné okamžiky drsných skál a vzdušných výšek jsou tajemství m velké touhy lezení.Lezení je spojené s dobrodružství m a touhou.

Mönch mit Gipfelzeichen

Lezení kolem Hohnstein

V okolí Hohnstein je mnoho lezeckých pří ležitostí . Pří mo pěšky je dosažitelná lezecká oblast Brand. Dobrá kvalita skal a náročných skální ch trhlin z něj činí vynikají cí mí sto pro lezení . Hledáte-li profesionální podporu, tak tu najdete pří mo v Hohnstein. Horolezci Arnold nebo horolezecká škola Hintermland nabí zejí tradiční zájmové kurzy v pří rodě, ve skálách.

Tradice lezení

Lezení v Labských pí skovcí ch má dlouhou tradici. Od roku 1864 se začalo volně lézt na stojí cí vrcholy. Rozvinuly se konkrétní pravidla pro lezení a byla vyvinuta stupnice obtí žnosti. Není zde již povoleno zatloukání pojistných kroužků do skal, mí sto toho se teď nabí zí textilní zajišťovací prostředky, takzvané „smyčky“ a „UFO“. To je výzva, zejména pro ty, kteří jsou v této oblasti noví. Chemické pomůcky jako magnésie jsou zakázány a lezení po mokrých skálách není povoleno. Navzdory těmto omezení m lze vylézt na ví ce než tisí ce vrcholů, všechúrovní obtí žnosti.

Abseilen vom Gipfel

Dějiny

Lezení je již nějakou dobu velmi populární .K Hohnstein se tento druh sportu váže již delší dobu. Někteří známí horolezci od tud pocházejí .Patří k nim i Otto Ufer (1856-1893), který jako první vystoupil na vrchol v roce 1874, to znamená bez pomůcek, jako jsou žebří ky, stupačky nebo železné kolí ky pro pohyb po skalách. Friedrich Hartmann je jední m z horolezců, který nejprve prozkoumával hory a psal články v raných dobách o lezení v Labském pí skovci. Bernd Arnold (* 1947) je mnohými považován za ikonu lezení v labských pí skovcí ch a ztělesňuje nejen vášeň pro horolezecké sporty. Jeho názvy tras vypoví dají o zvláštní smyslnosti

Lust auf Elbsandsteinklettern? Die Kletterschule Hintermland stellt sich vor: